රාජ්‍ය අංශයේ සිංහල යුනිකෝඩ් භාවිතය

රාජ්‍ය අංශය දශක 2 ක සිට පරිගණක මගින් සිංහල භාවිතය සඳහා නොයෙකුත් උත්සාහයන් ගෙන ඇති අතර පසු ගිය දශකය තුළ මේ සඳහා නොයෙතුත් මෘදුකාංග භාවිතා කරන ලදී. මෙයින් බහුතරයක් වාණිජ නිෂ්පාදන වන අතර මේවා භාවිතා කළ විවිධ වූ තාක්‍ෂණික ක්‍රම වේද හා පුද්ගලික හිමිකාර (proprietary) ෆොන්ට නිසා පරිගණක ගත සිංහල ලියවිලි රාජ්‍ය ආයතන අතර හුවමාරු කිරීම අසීරු විය. මේ නිසා ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතන තම ආයතන යටතේ ඇති ආයතනවලට නිශ්චිත සිංහල මෘදුකාංග මිළ දී ගන්නා ලෙස නියම කරන ලද අතර ඒ අනුව එම මෘදුකාංගවල මිළ ක්‍රමයෙන් ඉහළ ගොස්  මුල්‍යමය ගැටළුවක් බවට ද මෙය පත් විය. මේ නිසා රාජ්‍ය අංශය සඳහා පොදු සිංහල මෘදුකාංගයක අවශ්‍යතාවය මතු වූ අතර එය පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි වීම ද අවශ්‍යතාවයක් විය.

මේ කරුණු හේතු කොට ජනාධිපති ලේකම් විසින් 2007- 03-04  දින සියළුම රාජ්‍ය ආයතන සිංහලෙන් කෙරෙන පරිගණක කටයුතු සඳහා සිංහල යුනිකෝඩ් භාවිතා කළ යුතු බව දැන්වීය.

එම ලිපිය මෙතැනින් බලන්න. 

මේ පිලිබඳ ව වඩා විස්තර සහිත ලිපියක් 2007-04-04   දින ඉක්ටා සභාපති විසින් ද සියළු රාජ්‍ය ආයතන වෙත යවන ලදී.

එම ලිපිය මෙතැනින් බලන්න. 

ඉහත ලිපි මගින් දැන්වූයේ (මයික්‍රොසොෆ්ට්, මයික්‍රොඉමේජ්, එක්සත් ප්‍රවෘත්ති සමාගම, කොළඹ සරසවියේ පරිගණක අධ්‍යනආයතනය හා එක්ව) ඉක්ටා විසින් තැනූ මෘදුකාංගය මිළ දී ගන්නා ලෙසයි.

මෙම මෘදුකාංගය මගින් සැපයෙනුයේ සිංහලෙන් පරිගණක කටයුතු කිරීමේ හුදු, සරල පහසුකම් පමණක් වන අතර සිංහල මෘදුකාංග නිපදවන සමාගම් කිහිපයක් විසින් අමතර පහසුකම් රාශියක් සහිත සිංහල යුනිකෝඩ් පහසුකම් සහිත මෘදුකාංග නිපදවා ඇත.

තව ද මෙතෙක් කල් නොයෙකුත් සිංහල මෘදුකාංග මගින් තම සිංහල පරිගණක අවශ්‍යතා ඉටු කර ගත් ආයතනවලට තම පැරණි සිංහල ලියවිලි, සිංහල යුනිකෝඩ් අනුකූල ලියවිලි සමග භාවිතා කිරීමේ ගැටළු මතු වේ. එ නිසා එම පැරණි සිංහල ලියවිලි, සිංහල යුනිකෝඩ් ලියවිලි බවට පත් කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් ද මතු වේ. මේ නිසා මෙම අවශ්‍යතාවයන් ද පිරිමැසීමේ අරමුණින් sls 1134 ප්‍රමිති සහතිකය ලබා ගත් වාණිජ සිංහල මෘදුකාංග රාජ්‍ය ආයතනවල භාවිතා කළ හැකි බව 2007-08-15   දිනැති ව රාජ්‍ය ආයතන වෙත යවන ලද ලිපියෙන් ඉක්ටා සභාපති විසින් දන්වන ලදී.

එම ලිපිය මෙතැනින් බලන්න.

වාණිජ සිංහල මෘදුකාංග සඳහා sls 1134 ප්‍රමිති සහතිකය ලබා ගැනීම උනන්දු කරවනු වස් ඒ සඳහා වැය වන මුදල්  ඉක්ටා ආයතනය විසින් ප්‍රතිපූරණය කරන බවට පුවත්පත් දැන්වීමක් ද පළ කරන ලදී.

දැනට පවතින ඉක්ටා ආයතනය විසින් තැනූ මෘදුකාංගය සංගත තැටි මගින් රාජ්‍ය ආයතනවලට ලබා දේ. එය ස්ථාපනය කර ගැනීම අපහසු අවස්ථාවලදී  ඉක්ටා ආයතනයේ තාක්‍ෂණික නිලධාරියකු රාජ්‍ය ආයතනවලට පැමිණ සිංහල යුනිකෝඩ් සුදුසු පරිගණකවල ස්ථාපනය කර දෙනු ඇත. මෙම සහය ලබා ගැනීම සඳහා 011-2369099 හෝ 011 2369100  (දිගුව 313) මගින් මහේෂ් අමතන්න.

web page hit counter