යුනිකෝඩ් වනාහි …

යුනිකෝඩ්

පරිගණක පද්ධතියෙන් ස්වායක්තව,
පරිගණක වැඩසටහනෙන් ස්වායක්තව,
හා භාෂාවෙන් ස්වායක්තව
සෑම අක්‍ෂරයකටම ඊටම අනන්‍ය වූ අංකයක් ලබා දේ.

       පරිගණක මූලිකව අංක මගින් එහි කටයුතු සිදු කරයි. ඒවා වචන හා අක්‍ෂරවලට නොයෙකුත් අංක නියම කොට ඒ අංක ගබඩා කිරීම මගින් වචන හා අකුරුද ගබඩා කර ගනී. යුනිකෝඩ් ක්‍රමය සොයා ගැනීමට පෙර මෙසේ අකුරුවලට අංක නියම කිරීමට කේතන පද්ධති ඉතා විශාල ගණනක් පැවතුනි. උදාහරණයක් ලෙස යුරෝපීය සංගමයට පමණක් ඔවුන්ගේ භාෂා කේතන ක්‍රම රාශියක් අවශ්‍ය විය. එසේම එක් භාෂාවක් වන ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා එහි සියලු අක්‍ෂර, විරාම ලකුණු සහ තාක්‍ෂණික සංකේත සඳහා එක් කේතන ක්‍රමයක් නොසෑහුනි. තවද මෙම කේනත ක්‍රම එකිනෙක හා ගැටුනි. එනම් වෙනස් කේතන ක්‍රම 2කට එකම අංකය වෙනස් අක්‍ෂර දෙකකට හෝ වෙනස් අංක දෙකක් එකම අක්‍ෂරයකට යෙදිය හැක. වෙනස් කේතන ක්‍රම භාවිතයේදී ඕනෑම පරිගණකයක් (විශේෂයෙන්ම සර්වර් පරිගණක) වෙනස් කේතන ක්‍රම කීපයක් සමග ක්‍රියා කළ යුතු වේ; එහෙයින් දත්ත වෙනස් කේතන ක්‍රම හෝ පරිගණක පද්ධති හරහා ගමන් ගැනීමේදී කේතන ක්‍රමවල වෙනස හේතුවෙන් එමදත්ත විනාශ වීමට හෝ අපවිත්‍ර වීමට ඉඩ ඇත.

යුනිකෝඩ් ක්‍රමය මේ සියල්ල දැන් වෙනස් ‍කරමින් පවතී!

     
යුනිකෝඩ් ක්‍රමය පරිගණක පද්ධතියෙන් ස්වායක්තව, පරිගණක වැඩසටහනෙන් ස්වායක්තව හා භාෂාවෙන් ස්වායක්තව සෑම අක්‍ෂරකයකටම ඊටම අනන්‍ය වූ අංකයක් ලබා දේ. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ කර්මාන්තයේ පතාක යෝදයින් වන Apple, HP, IBM , Just System, Microsoft, Oracle, SAP, Sun, Sybase, Unisys සහ තවත් බොහෝ අය විසින් යුනිකෝඩ් ප්‍රමිතිය යොදා ගෙන ඇත. තවද නවීන ප්‍රමිතීන් වන XML, Java, ECMAScript (Java Script), LDAP, CORBA 3.0, WML ආදිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා යුනිකෝඩ් අවශ්‍ය වේ. එසේම ISO/IEC 10646 ප්‍රමිතිය හෙවත් විශ්ව අක්‍ෂර පද්ධතිය සඳහා වූ ප්‍රමිතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට යුනිකෝඩ් ක්‍රමය නිල ක්‍රමවේදය ලෙස යොදා ගැනේ බොහෝ පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධතිවල සියලුම නවීන වෙබ් බ්‍රවුසර සහ වෙනත් පරිගණක නිපැයුම් රාශියක් යුනිකෝඩ් ක්‍රමය හා අනුකූල වේ. යුනිකෝඩ් ප්‍රමිතිය භාවිතය සහ එයට සහාය වන මෙවලම් ඇතිවීම මෑතකදී ඇති වූ ගෝලීය මෘදුකාංග තාක්‍ෂණ ප්‍රවණතා අතුරින් වඩාත්ම කැපී පෙනෙන විකාශනයකි. පැරණි පද්ධතිවලින් උරුම වූ සම්ප්‍රදායික අක්‍ෂර පද්ධති වෙනුවට සේවාදායක - සේවාලාභී (client – server) පරිගණක පද්ධති සඳහා හෝ බහු-ස්ථර (multi-tiered) යෙදුම් හෝ වෙබ් අඩවි සඳහා යුනිකෝඩ් අක්‍ෂර ක්‍රමය යොදා ගැනීම සැලකිය යුතු මුල්‍ය ඉතිරි කිරීමක් උදා කරයි. තනි මෘදුකාංග නිපැයුමක් හෝ තනි වෙබ් අඩවියක් ප්‍රතිනිර්මාණයෙන් තොරව බහු පරිගණක පද්ධති (වේදිකා) බහු භාෂා සහ රටවල් හරහා ඉලක්ක කොට ගලා යාමේ හැකියාව යුනිකෝඩ් විසින් ලබා දේ. එය එකිනෙකට වෙනස් වූ බොහෝ පරිගණක පද්ධති හරහා දත්ත විනාශ වීමකින් හෝ අපවිත්‍ර වීමකින් තොර ව දත්ත ප්‍රවාහනය කිරීමේ හැකියාව සපයයි. මෙය http://www.unicode.org/standard/WhatIsUnicode.html වෙබ් පිටුවේ දැක්වෙන අන්තර්ගතයෙහි පරිවර්තනයකි

පරිවර්තනය: වසන්ත දේශප්‍රිය

web page hit counter