සියබස් වෙබ් අඩවිය

සියබස් වෙබ් අඩවිය සිංහල යුනිකෝඩ් හඳුනා ගැනීමට  මෙහි පැමිණෙන ඔබ සාදරයෙන් පිළි ගනී !


මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිතා වන ප්‍රධාන දේශීය භාෂා මෙන් ම රාජ්‍ය භාෂා වන සිංහල හා ‍දමිළ භාෂාවන් පරිගණක සඳහා භාවිතා කළ හැකි අයුරු පිළිබඳ  තොරතුරු, උපදෙස් මෙන්ම ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන මෘදුකාංග ද ඔබට පිරිනමයි.


මෙය ඉතා කඩිනම් ගමනකින් පෙරට යන තොරතුරු තාක්‍ෂණ දියුණුවේ ප්‍රතිඵල තම ප්‍රධාන භාෂාව ලෙස ශ්‍රී ලාංකීය දේශීය භාෂා භාවිතා කරන ජනතාවට ලබා දීම සඳහා යන ගමනේ දී තබන තවත් වැදගත් පියවරකි.


පරිගණක කටයුතු සදහා දේශීය භාෂා යොදා ගැනීමේ ගෝලීය ව සම්මත විධික්‍රමය වන යුනිකෝඩ් ක්‍ර‍මය අපි දු පරිගණක දේශීයකරණය සඳහා යොදා ගතිමු.


එ මගින් විවිධ වූ පරිගණක වේදිකාවල මෙතෙක් ඉටු කොට ඇති අති මහත් කටයුතු රාශියක් හා අදාල සම්පත් රාශියක් මෙය රැගෙන ඒ. 


මෙහි ඇති සම්පත් භාවිතා කොට එහි ගුණ-අගුණ අප වෙත දන්වන ලෙසත් මෙය තවත් ඉදිරියට ගෙන යාමට මෙම සම්පත් වඩන ශ්‍රී ලාංකික යුනිකෝඩ් ප්‍රජාවට එක් වන ලෙසත් කාරුණික ව ආයාචනය කරමු. සියබස් වෙබ් අඩවිය ශ්‍රී ලාංකික යුනිකෝඩ් ප්‍රජාවේ සාමාජික ඔබ ද සහෘදශීලී ව පිළිගනී !


මෙතෙක් ආ පරිගණක දේශීයකරණ ගමනේ දී ශ්‍රී ලාංකික තොරතුරු තාක්‍ෂණික ප්‍රජාව අසීමිත ව තම ශ්‍රමය, කාලය හා ඥානය මේ සඳහා කැප කොට ඇත. මෙය මින් ඉදිරියට ගෙන යාම ද එහි සාර්ථකත්වය ද යුනිකෝඩ් ප්‍රජාවේ දායකත්වය මත ම රඳා පවතිනු ඇත.


මෙම ව්‍යායාමයේ අවසාන අරමුණ, එනම් දේශීය ජනතාවගේ ජිවන මට්ටම් ඉහළ නැංවිම සඳහා පරිගණක හා අන්තර්ජාලය ආදී මෙවලම් නියම අන්දමින් යොදා ගත හැකි මට්ටමට ‍දේශීය ව පරිගණක භාවිතය වර්ධනය කිරීම සඳහා තවත් බොහෝ දේ කළ යුතු ව ඇත. ඒ අතර අප සැම ට එක් ව ඉටු කළ හැකි කාර්යයන් බොහෝ ඇත.


ඒ සඳහා එක් වන ලෙස සහෘදත්වයේ දෑත් ඔබ වෙත දිගු කරමු!

මෙය ශ්‍රී ලාංකික යුනිකෝඩ් ප්‍රජාවේ වෙබ් අඩවියයි !

 

web page hit counter